Resident

Berten Jaekers

Het werk van Berten Jaekers getuigt steeds van een sterke fascinatie voor architectuur. Hij laat zich inspireren door ontmoetingen, observaties, beelden en objecten die hij - vaak toevallig - tegenkomt. Hij verwerkt deze in installaties, urbane interventies, sculpturen en reconstructies. Hij transformeert de oorspronkelijke toestand van objecten en materialen en stelt nieuwe perspectieven voor. Zijn driedimensionale impressies ontstaan vaak uit fotografische registraties, die hij soms ook als beeld an sich presenteert, meestal in combinatie met sculpturaal werk. Tijd en ruimte spelen steeds een belangrijke rol. Daarnaast gebruikt hij het documentaire karakter van fotografie om zijn ruimtelijke interventies te archiveren en een extra accent te leggen op de evolutie en de tijdelijkheid van de ingreep.
Het voortdurend in vraag stellen van het statuut van objecten en ruimten en het wisselen van die statuten en contexten is een constante in zijn werk.