Nieuws

Symposium MADE BY ARTISTS

23 sep 2016

In het kader van OPEN STUDIO’s presenteren NICC en Studio Start in 2016 het symposium MADE BY ARTISTS , over ‘de Kunstenaar & de Stad’

Hoe geeft een kunstenaarsgemeenschap - hun initiatieven, vernieuwende projecten en organisatievormen - vorm, gestalte en karakter aan de stad? Hoe kunnen interacties tussen de kunsten en het stedelijk beleid leiden tot win-win in een stad in volle ontwikkeling?
Wat kunnen we leren van kunstenaars en experten uit buiten- en binnenland over hoe de versterking van de positie van de kunstenaar in een stad zorgt voor ontwikkeling van de stad en vice versa.

gratis inschrijven: info@openstudios.be

Born in Antwerp, Kattendijkdok-Oostkaai 21, 2000 Antwerpen

START - 19u- 

INTRODUCTIE door NICC en Studio Start

KEY NOTE SPEECH
Anna Harding, coördinator grootste Londense atelierorganisatie SPACE

Space is de grootste atelierorganisatie in Londen, die met 18 ateliergebouwen verspreid over de stad aan meer dan 700 kunstenaars werkruimte biedt, maar ook artistieke en kwalitatieve ondersteuning en zo een belangrijke rol opneemt in de belangenbehartiging van individuele kunstenaars.

Anna Harding spreekt over de schok in het Britse culturele veld als gevolg van de BREXIT en welke impact dit zou kunnen hebben op de wild om zich heen slaande effecten van gentrification in Londen.

PANELGESPREK
met o.a. Gaël Moissonnier, Annick Schramme, Benjamin Verdonck (o.v.), BORG

gemodereerd door Erwin Jans, stadsdramaturg verbonden aan Toneelhuis

In het panelgesprek gaan kunstenaars en experten - vertrekkende vanuit concrete praktijkvoorbeelden - dieper in op de vraag “Welke zijn de kritische succesfactoren voor een verhoogde interactie tussen de (beeldende) kunsten en stadsontwikkeling en stedelijk beleid in steden Antwerpen en Brussel, in sneltrein onderweg richting gentrifying cities naar het voorbeeld van Berlijn, Amsterdam en Londen."

Focus van het debat is dan ook ‘hoe en wat kunnen we leren van kunstenaars en experten uit buiten- en binnenland over hoe de versterking van de positie van de kunstenaar in een stad zorgt voor ontwikkeling van de stad en vice versa.’ En dreigt die stad in volle ontwikkeling niet de adem te ontnemen aan de artistieke praktijk en autonomie van de individuele kunstenaar?

Een kunstenaar en een stad zijn op velerlei manieren met elkaar verweven. Waar ligt de aantrekkingskracht van een stad voor de praktijk van een kunstenaar? Waar stoot de kunstenaar op de grenzen van de stad? En hoe gaat die stad om met de praktijk van die kunstenaars?