Nieuws

ARCHIVE FEVER. ARTISTS AND THEIR OBSESSION WITH THE ARCHIVE

12 apr 2014

een tentoonstelling gecureerd door LR_02. 

Met deze tentoonstelling willen wij u laten proeven van wat backstage kunstenaarsarchieven kunnen omvatten en tonen wij hedendaagse werken waarin stukjes persoonlijke of publieke archieven werden geïntegreerd. Verschillende vragen over archieven worden aangewakkerd; kan een archief ooit volledig zijn? Is orde binnen het archief mogelijk? Brengt een verwoede verzameldwang niet al te gauw chaos in het archief? Slaagt het archief erin het geheugen veilig te stellen of verworden archiefstukken al gauw tot vergeten, verloren, dode objecten? Kan een archief waarachtige waarheid bevatten? En waar zal ons obsessief en dwangmatig registreren van herinneringen, van tijd eindigen?

De tentoonstelling loopt van 12 - 27 april, en gaat door in de tentoonstellingsruimte van Studio Start.
Appelstraat 27 A, 2140 Borgerhout.

Openingstijden:
zaterdag en zondag
14:00 - 17:00

De deelnemende kunstenaars zijn:
Ruben Bellinkx
Jasper Rigole
Joachim Coucke
Nele Tas
Trees De Mits
Lieve Van Stappen
Kevin van Braak
Anne Geene