Nieuws

Studio Start geeft Antwerpse kunstenaars een betaalbare wekplek

31 jul 2008

31/07/2008 Standaard Online

ANTWERPEN - Aanstormend artistiek talent vindt op de private huurmarkt nauwelijks betaalbare atelierruimten. Studio Start biedt een dak boven het hoofd aan het naarstig wroetende kunstenaarsvolk. Van onze redacteur

Het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC) heeft haar atelierbeheer- en beleid verzelfstandigd in Studio Start vzw. Dinsdagochtend werd aan de Hogeweg in Borgerhout een verouderd atelier - ooit een schrijnwerkerij - annex appartementsgebouw feestelijk geopend. Daar werden tien werkruimten gecreëerd, een thuis in Borgerhout voor jonge artiesten, een kunstenaarskolonie van velerlei gezindte, inspiratie, discipline en kwaliteit. Het embryonale modebedrijf Stella werkt er aan bedrukte 'Marcellekes', de schilder Patrick Vanden Eynden, wiens naam in het circuit al enige tijd rondzingt, werkt er aan zijn bevreemdende, vorstelijk bemeten doeken, die - zowel allegorisch als kritisch - aan onze mercantiele samenleving boordevol gebruiksgoederen refereren.

Antwerpen herbergt inmiddels zes atelierprojecten - vaak in de kwetsbaarste delen van de stad. Die zijn goed voor 42 werkruimten, een atelierwoning, vijf opslagruimten en een repetitiehok voor jong muzikaal geweld. Niet alleen kunst, maar ook ondernemerschap heeft met het grafisch ontwerpbureau 'De indianen' onderdak gevonden in Borgerhout. De grootte van de werkplekken varieert van 42 tot 111 vierkante meter. De prijzen schommelen betaalbaar tussen 90 en 215 euro per maand.

Schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V) roept behalve Borgerhout ook de andere districten op om actief mee te zoeken naar verloren gewaande panden die mits een bescheiden inspanning kunnen worden omgebouwd tot creatieve werkplekken. 'Ook qua beeldende kunst, moet Antwerpen durven meetellen', zegt Heylen. 'We zullen ons ateliernetwerk ook openstellen voor kunstenaars van buiten stad. Artiesten uit de States kunnen straks een paar maanden in Borgerhout huizen. Creatief talent van bij ons kan dan weer een paar maanden naar de States.'

Borgerokko

Fatima Bali (Groen!), districtsschepen Cultuur, is blij dat 'haar' Borgerhout steeds vaker op een positieve manier het nieuws haalt. 'Het kantelmoment is voorbij', zegt ze. 'Steeds meer jonge artiesten vinden de weg naar deze buurt. De aanwezigheid van jong en hip volk creëert een andere mensencirculatie: het brengt kunstliefhebbers naar hier die anders nooit de weg naar Borgerhout zouden vinden. Mag ik even dromen? Borgerhout moet een uitvalsbasis voor kunst en kunstenaars worden. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg. Er werken al meer dan zestig kunstenaars in dit district dat ooit de kwalijke roepnaam Borgerokko droeg', zegt Bali, zelf van Marokkaanse komaf.

De stad Antwerpen steunt het project met 150.000 euro. 'Het kost me soms wat moeite om het college van het belang van actuele kunst voor Antwerpen te overtuigen, maar het is toch weer gelukt', zegt Heylen. 'In New York zijn de meest vervallen buurten van toen, de hipste wijken vandaag. Met dank aan de kunst.'